Digitális- és ofszet nyomdai szolgáltatásokWWW

digitalisnyomtatas.eu

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Jelen dokumentum szabályozza a Sunny-Studio Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (továbbiakban Vállalkozó) és a nyomdai és grafikai szolgáltatást megrendelő természetes vagy jogi személy (továbbiakban Megrendelő) közötti jogviszonnyal kapcsolatos kérdéseket, melyek legkésőbb a megrendelés elfogadásakor érvénybe lépnek, ez alól kivételt képez, ha a felek ettől eltérő írásos megállapodást kötnek.


2. ÁRAJÁNLAT

A vállalkozó által elkészített, megrendelő által megadott specifikációnak megfelelő árajánlat 15 napig érvényes az árajánlat keltétől számítva, ettől eltérő érvényességi idő külön kerül feltüntetésre. Az árajánlat csak megrendelés esetén jelent kötelezettséget. Az árajánlattól eltérő megrendelés esetén vállakozó fenntartja a jogot a kiadott árak megváltoztatására.
Minden kiadott árajánlat értéke Általános Forgalmi Adó nélkül és magyar Forintban értendő.


3. MEGRENDELÉS
Megrendelő az árajánlat alapján részletezett megrendelést küld vállalkozónak, mely tartalmazza az árajánlatban specifikált terméket, a pontos mennyiséget és egységárat, valamint a megrendelő nevét, címét, adószámát, bankszámlaszámt, kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit.
Vállalkozó a megrendelést írásban igazolja vissza, a szerződéses jogviszony a visszaigazolás megérkeztével jön létre.
A megrendelés lemondása csak abban az esetben lehetséges, amíg konkrét előkészítési- illetve gyártási folyamat nem történt. Ez utáni lemondás esetén vállalkozó jogosult az elvégzett folyamatok ellenértékét kiszámlázni.


4. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
Vállalkozó nem vállal felelősséget az általa készített nyomatokon szereplő adatok és információk valódiságáért, azokért a felelősség minden esetben a megrendelőt terheli. Megrendelő által okozott kár illetve megtévesztés esetén vállalkozó kizárja a kártérítés lehetőségét.


5. TELJESÍTÉS
Külön megállapodás hiányában a teljesítés helye a vállalkozó telephelye. Vállalkozó vállalja a legyártott anyagok házhozszállítását Budapest területén belül nettó 20.000,- Ft-os értéket meghaladó rendelések esetén.


6. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
Vállalkozó a számláit – előzetes megállapodás hiányában – készpénzes (nettó 20.000,- Ft-os értékig minden esetben) illetve előre utalásos fizetési móddal állítja ki. Halasztott fizetésre csak nettó 20.000,- Ft-os értékhatár felett lehetséges és csak a harmadik megrendelés után.
A késedelmesenkiegyenlített számlák után vállalkozó jogosult késedelmi kötbért a megrendelőre terhelni, mely a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.


7. ADATKEZELÉS
Vállalkozó a gyártási folyamat során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem ad ki információt a megrendelésekkel kapcsolatban.
Megrendelő elfogadja, hogy vállalkozó részére elektronikus úton illetve egyéb írott formában híranyagot, hírlevelet küldjön, ugyanakkor bármikor erről a szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, erről szóló nyilatkozatát vállalkozó címére elküldve.


8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Felek, a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásait tartják az irányadónak. Jelen Általános Szállítási Feltételektől történő eltérés csak írásos megállapodás esetén érvényes.
Felek az esetleges vitáikat megpróbálják elsősorban békés úton rendezni, amennyiben ez mégsem vezet eredményre, felek a jogvita eldöntésére kikötik a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét.

Érvényes: 2008. szeptember 1-től